清朝歷史上咸豐皇帝與太平天國洪秀全的相似之處 | 陽光歷史

 

A-A+

清朝歷史上咸豐皇帝與太平天國洪秀全的相似之處

2017年12月30日 風雲人物 暫無評論 閱讀 308 次

  咸豐皇帝針對他爹道光腦子不夠用的特點,單只是從《三國演義》中抄了兩段,就贏了這一局。那麼,當他面臨著太平天國洪秀全的挑戰之時,又有什麼招數呢?史書上說:咸豐沒招,無計可施,反倒是洪秀全妙手無窮。事實上,愛新覺羅一家始終在懷疑,那咸豐莫非是上輩子欠了洪秀全的,所以洪秀全這輩子來討債來了……世傳文宗與太平軍相始終,最奇者,文宗生於基福堂,堂內懸有洪範五福匾額,故監侍多稱洪福堂若預為洪氏先兆者,已奇矣。而文宗方即位,洪即起事金田,咸豐改元,洪亦建號太平天國。及文宗崩而洪亦旋歿,遂復江南,抑何其巧奇哉。天生洪氏,若故與文宗為難。然非文宗之才識亦不克平亂,其時外患內憂交迫而至,洪軍連占至十數省,英法聯兵,南北並憂。文宗用人不疑,當機立斷,屢瀕絕滅,卒挽危亡。而朱批手敕,剴切感人,尤不可及。天假之年,中興立致。後來隱患,何自起哉。又傳文宗臨命時,兩後以軍事為憂,帝曰:「大亂即平矣。憂不在此。」聞者愕然,而不知實有先見雲。這是《四朝佚聞》一書中的記載。書中說,咸豐皇帝和太平天國的洪秀全,有緣分:

  第一,咸豐皇帝生於基福堂,他出生的時候,堂內懸有洪範五福的匾額。這裡有一個「洪」字,所以這匾額,當是兩人結緣的先兆。

  第二,咸豐即位之年,正是洪秀全於廣西金田大搞群體事件的時候,咸豐改年號,人家洪秀全也弄了個太平天國出來。

  第三,咸豐在位十一年,死掉,洪秀全也是當了十一年的天王,咸豐死後,他也急不可耐地死掉了……這能說不是緣分嗎?

  第四,咸豐皇帝臨死之前,東太后慈安、西太后慈禧,兩個太后都擔心江南的戰爭,可是咸豐卻搖頭說:「……沒事了,我一死就全都消停了……」果然,這老兄前腳死,後腳曾國藩就將太平天國徹底消滅了。總之,咸豐和太平天國的洪秀全兩人之間,似乎有著某種神奇的默契。那洪秀全分明是跑來陪咸豐玩的,等咸豐蒙主寵召,魂歸極樂,洪秀全也就不在人世間待了……

  證據:咸豐四年粵賊據揚州,諸將帥圍攻之,賊守堅不能下。乃奏請決湖水以灌之。文宗皇帝赫然批答曰:「辮不得揚州,無並傷吾百姓也。」聖祖愛民之深,真與天地同廣大矣。不十年而奏廓清之功,有以哉。這是《庸閒齋筆記》中的一段故事,記述的極為奇特。故事中說,洪秀全的太平天國,在揚州趴窩,死活不肯挪開,清兵拼了老命地進攻,卻仍然拿不下來。於是軍方領導就向咸豐皇帝請示:「報告,咱們使用水攻之法吧,來個水淹揚州,淹死那幫不明真相的群眾……」咸豐皇帝哭了,說:「揚州城裡,哪一個不是爹養媽生的啊,你們出這麼損的主意,也能忍心……就這麼說吧,朕寧可不要揚州,也決不允許你們傷害到我的百姓……」這麼看起來,莫非咸豐真的是一位「明君」?可這天底下,哪有把人家妙齡少女從鞦韆上甩出去活活摔死的明君呢?咸豐不取揚州,只是因為他知道,在他和洪秀全兩人共同參與的這個遊戲之中,能否拿下揚州,並不重要。那什麼才重要呢?專利發明!

  當咸豐皇帝被英法兩國鬼子狂攆到熱河之後,他改良並發明了女生專用的稜襠褲:文宗末年,以關內騷亂,已視為無可挽回,西狩木蘭,實備事急東歸之計。一己則縱慾自戕,以冀遄死,故近侍官人,不著窮褲,群皆開襠,名「梭背襠」便其隨時可以幸御也。及後,虛羸已甚,猶日服方劑以振其欲,唯下體畏寒異常,及冬尤甚,乃於衣緊內特製一物以溫下體,制以貂皮縫綴,而襲以黃絨,綴扣帶,以便系援,歸內務府承造以進。有滿人錫元庭者,在同治初以參將與剿北捻軍士,其人本在內務府服官,經治其事,為人言之如此。這段故事,說一個滿族幹部錫元庭,此人曾參加過剿滅北捻戰役,復員轉業後在內務府工作,主要職責是替咸豐一家子提供衣物。據錫元庭敘述說,送進宮裡的衣服,清一色是開襠褲,讓宮人穿在身上,為的是方便咸豐隨時隨地的幸御……可是咸豐不懂得養生,幸御過度,導致了下體陰寒冰冷,不得不又用貂皮黃絨,專門縫製了一個安全套,套在咸豐的下身上……

  有史學家聲稱,滿清入關,對人類文明有著十大貢獻……不曉得咸豐發明的這些開襠褲,能夠列入第幾大貢獻……不管怎麼看,我們都能發現這樣一件事:咸豐,似乎並不樂意陪洪秀全玩遊戲,他更喜歡和女生們玩。

給我留言